Projekt varnost

01 432 1078 
info@projekt-varnost.si

Blog posts : "sonnenkraft"

Nastavitev solarnih sistemov

Nekdaj je bolj veljalo pravilo, da naj se solarni sistemi postavijo izključno na sončno izpostavljene objekte. Danes se sicer to še vedno priporoča, saj se takrat v največji meri doseže učinek, ki ga znajo imeti solarni sistemi, ki jih dobite na spletni strani Sonnenkraft. Vendar pa je danes dejstvo…

Read more

1 blog post