Projekt varnost

01 432 1078 
info@projekt-varnost.si

Blog posts : "sekom"

Kaj pred vezavo diplomske naloge

Vezava diplomske naloge vam nudi Sekom grafika in to je zadnji korak, ki ga opravimo pred oddajo diplomske naloge na naši fakulteti. To torej pomeni, da mora biti naloga pred oddajo popolnoma urejena, torej mora biti oblikovana, lektorirana, po potrebi pa mora biti preveden tudi povzetek v enega od …

Read more

1 blog post