Projekt varnost

01 432 1078 
info@projekt-varnost.si

Kaj pred vezavo diplomske naloge

Vezava diplomske naloge vam nudi Sekom grafika in to je zadnji korak, ki ga opravimo pred oddajo diplomske naloge na naši fakulteti. To torej pomeni, da mora biti naloga pred oddajo popolnoma urejena, torej mora biti oblikovana, lektorirana, po potrebi pa mora biti preveden tudi povzetek v enega od tujih jezikov.

Še posebno pozornost pa je potrebno nameniti tudi oblikovanju robov za vezavo. Namreč, če te robovi niso pravilno urejeni, tudi vezava diplomske naloge ne uspe pravilno. Lahko se zgodi, da se del besedila nahaja v vezavi in tako besedila sploh ni možno brati. V tem primeru je seveda potrebno nalogo razvezati jo urediti in nato je potrebna še ena vezava.

Go Back

Comments for this post have been disabled.